om KARK

KARK arkitekt er en liten aktør som drives av Kolbjørn Haug. Kontoret holder hus i Bergen og har flere satsingsområder.

Arkitekt

Vi tegner skreddersydde prosjekter for våre kunder. I tett dialog med kunden søker vi å lage det beste resultatet.

Bolig

Bolig er ett av våre viktigste arbeidsområder. KARK jobber aktivt med det vi kaller hverdagsarkitektur. Rasjonelle og velfungerende løsninger er viktig for å møte behovene for folk flest i boligprosjekter. Tett dialog gjennom hele design- og byggeprosessen gir gode resultater.

Næring

KARK innehar god kompetanse på utforming av kontor- og næringslokaler. Vi jobber i stor grad med eksisterende bygningsmasse hvor fokus ofte er modernisering og oppgradering.

Ansvarlig søker

I rollen som ansvarlig søker ivaretar KARK koordinering mellom det aktuelle prosjektet og relevante myndigheter samtidig som vi sikrer at myndighetskrav er ivaretatt.